Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.sulocz.cz a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky se řídí níže uvedeným nákupním řádem, jakož i platnou legislativou a obchodními zvyklostmi. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem a ochraně spotřebitele (zákon č. 637/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Při nákupu na IČ se tyto obchodní podmínky řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. V těchto případech se ale nepoužije ustanovení o spotřebitelských (distančních) smlouvách, jejichž úpravu nalezneme v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a dalších právních předpisech týkajících se ochrany spotřebitele.

GDPR - dle článku 13 ods. 2 písm. e) nařízení o ochraně osobních údajů – zákazníka informujeme o tom, že jeho osobní údaje jsou nezbytné k uzavření smlouvy. V případě, že nám osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, email) neposkytne, nemůžeme s ním uzavřít smlouvu (nelze realizovat dodání).
Právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je plnění uzavřené smlouvy (objednávky), tj. dodání objednaného zboží. Vaše osobní údaje uchováváme pro účely státní správy a finančního úřadu v požadované zákonné délce.
Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat za účelem marketingu.
Se všemi dodavateli máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, která zaručuje, že naši dodavatelé budou s Vašimi údaji nakládat zákonným způsobem.

2. Prodávajícím a provozovatel internetového obchodu www.kricner.cz je:

 

Kricner s.r.o.
Nedvědovo náměstí 283/4
147 00 Praha 4 - Podolí
IČ: 017 11 229
DIČ: CZ 017 11 229
Kontaktní údaje:
e-mail: jakubkricner@kricner.cz

3. Jsme plátci DPH.

4. Veškeré certifikace je možno stáhnout zde: https://www.kricner.cz/certifikace

 

 

II. Uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu www.sulocz.cz, jsou považovány za závazné.
2. Odesláním potvrzení objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
3. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.
4. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Po odeslání objednávky bude kupujícímu automaticky elektronicky zaslána kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu.
5. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu a odesláním potvrzení objednávky.
6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. V případě že není dodací a fakturační adresa uvedena zvlášť, je dodacím místem fakturační adresa uvedena v objednávce.

7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
8. Kupující se zavazuje převzít závazně objednané zboží a zaplatit za něj celkovou kupní cenu, případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.
9. Pokud kupující nesplní svůj závazek převzít a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto kupujícího a požadovat náhradu způsobené škody (u již vyexpedovaných objednávek se jedná o platbu dopravného). Expedováním nádoby nám vzniká povinnost dopravci uhradit dopravné. Na tuto částku Vám v případě nepřevzetí nádoby bude vystavena a zaslána faktura. Nebude-li tato platba uhrazena, postupujeme tuto pohledávku k vymáhání dle platné legislativy.
10. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

 

 

III. Expediční lhůty a dodací podmínky

1. Zboží uvedené jako skladem je standardně dodáno na místo určení během 4-10 pracovních dnů (cena dopravy není zakalkulována v ceně výrobku). Po předchozí dohodě je možné si zboží vyzvednout i osobně na adrese uvedené v sekci "Kontakty".

2. V případě zaslání zboží na dobírku platí zákazník uvedenou cenu přepravci (viz doprava).
3. Pokud nejsme schopni z jakýchkoliv důvodů dodací lhůtu dodržet, je zákazník okamžitě po objednání informován.
4. Termín dodání bude upřesněn na potvrzení přijetí objednávky, které zašleme na email uvedený kupujícím v pracovní dny do 24 hodin po obdržení objednávky.
5. Zboží je možné vyzvednout buď osobně (pouze nádoby 120 a 240 l - viz kontakty, k ceně nádoby pro osobní odběr, prosíme, připočtěte příplatek za dopravu z centrálního skladu firmy SULO (87,- Kč + DPH) nebo dodat na zákazníkem zvolenou adresu (platba na dobírku nebo prostřednictvím zálohové faktury).
6. Cena dopravy při platbě dobírkou nebo bankovním převodem (zálohová faktura) je po celé ČR stejná. Liší se pouze v závislosti na hodnotě a množství objednaného zboží. (Celková cena objednávky se vztahuje na cenu objednaného zboží a cenu dobírky).
7. Cena zásilky je kalkulována automaticky při vyplnění objednávky, před potvrzením objednávky se vždy zobrazí cena dopravného, tak aby byl zákazník předem o celkové ceně informován.
8. Podmínky dodání na dobírku jsou mimořádně výhodné, a proto doporučujeme kupujícím volit tento způsob dodání.
9. Platba zálohovou fakturou (bankovním převodem) je možná pouze pro právnické osoby, živnostníky a obce. (Uvedené IČ v objednávce).
10. V případě osobního odběru je nutná předchozí dohoda termínu předání.
11. Lhůta pro vyzvednutí zboží objednaného na osobní odběr je 30 dnů od námi zaslané výzvě k vyzvednutí.

 

 

IV.Způsoby platby

1. Dobírka - při zaslání zboží zásilkovou službou.
2. Platba zálohovou fakturou.
3. Jiný způsob platby jen po vzájemné dohodě. Zboží zůstává vlastnictvím naší firmy až do úplného zaplacení.
4. Daňový doklad není součástí zásilky, ale je zasílán samostatně na email uvedený v objednávce. Faktura je odeslána vždy v den expedice nádob.
5. EET - Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

V. Ceny

1. Ceny v katalogu produktů jsou uvedeny bez dopravy. Ceny v katalogu se vztahují pouze na výrobek.
2. Pro osobní odběr k ceně nádoby, prosíme připočtěte příplatek za dopravu z centrálního skladu firmy SULO 87,- Kč + DPH.

 

 

VI. Reklamační řád

1. Veškeré nabízené zboží je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.
2. Odběratel je povinen vždy při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat jeho fyzický stav. Každá zjištěná závada musí být uvedena na přepravním nebo dodacím listě a potvrzena přepravcem.
3. Odběratel nemá vedle nároků z vad zboží nárok na náhradu škody, zejména ne na náhradu ušlého zisku v důsledku špatné dodávky.

4. Reklamace zboží zakoupeného u našich smluvních partnerů BigMat (Stavimex Praha a.s.) a SDO Technika se uplatňují prostřednictvím těchto partnerů.

 

 

 VII. Vrácení zboží

1. U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující podle Občanského zákoníku právo do 14 ti dnů od převzetí zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zákazník potvrdí odstoupení od kupní smlouvy na email prodávajícího (viz. kontaktní email). Kupující má povinnost vrátit zboží na adresu prodávajícího, která je uvedená bodě 6 níže, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese veškeré náklady spojené s navrácením zboží.
2. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené, ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty.
3. Následně bude zákazníkovi do 14 dnů po navrácení zboží prodávajícímu vrácena jím zaplacená částka.
4. Právnickým osobám nevzniká nárok na vrácení zboží.
5. Právnickým osobám v případě písemně dohodnutého vrácení zboží nebude vráceno již uhrazené dopravné.
6. Adresa pro převzetí (vrácení) zboží:

(provozní doba pondělí-pátek 7-17 hod.)
Areál Technických služeb - vrátnice
Libušina 123
278 01 Kralupy nad Vltavou

7. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy jakubkricner@kricner.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Případný spor mezi Kupujícím a Prodávajícím může Kupující řešit také mimosoudní cestou prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce http://www.coi.cz.

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.
Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky. V našich formulářích je použita neviditelná reCaptcha.

 

GDPR

GDPR - dle článku 13 ods. 2 písm. e) nařízení o ochraně osobních údajů – zákazníka informujeme o tom, že jeho osobní údaje jsou nezbytné k uzavření smlouvy. V případě, že nám osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, email) neposkytne, nemůžeme s ním uzavřít smlouvu (nelze realizovat dodání).

Právním důvodem zpracování Vašich osobních údaju je plnění uzařené smlouvy (objednávky), tj. dodání objedaného zboží.

Vaše osobní údaje uchováváme pro účely státní správy a finančního úřadu v požadované zákonné délce.

Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat za účelem marketingu.

Se všemi dodavateli máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, která zaručuje, že naši dodavatele budou s Vašimi údaji nakládat zákonným způsobem.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat